DOWNLOAD

Dokuments & Certifikat

På den här sidan kan du kunna läsa/ladda ner dokument / certifikat m.m 

Certificates

NORMPACK PET

Normpack normen beskriver de krav som ställs för att ett material eller en produkt ska uppfylla lagkrav för att vara i kontakt med livsmedel. Normen är utvecklad i samarbete med medlemsföretag och berörda myndigheter (Livsmedelsverket, SLV).

NORMPACK PP

Normpack normen beskriver de krav som ställs för att ett material eller en produkt ska uppfylla lagkrav för att vara i kontakt med livsmedel. Normen är utvecklad i samarbete med medlemsföretag och berörda myndigheter (Livsmedelsverket, SLV).

ISO 9001

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. 

BRC OREGO

BRC Packaging Standard är att specificera säkerhet, kvalitet och driftkriterier som krävs för att finnas inom en tillverkningsorganisation som levererar förpackningar.

BRC TREND

BRC Packaging Standard är att specificera säkerhet,
kvalitet och driftkriterier som krävs för att finnas inom en tillverkningsorganisation som levererar förpackningar.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning.

 

LABTESTER

LABTEST R-PET (T)

Transparent R-PET

LABTEST R-PET (C)

Colored R-PET

LABTEST (FLOW)

Flowpack

Environmental and food safety

ÖVRIGT

CODE

Code of Conduct Our Mission

DECLARATION

OF CONFORMITY

QUALITIES

Environmental and food safety

DECLARATION

of compliance

2013 (AA)

very good

2014 (AA)

very good

2015 (AAA)

Excellent

2017 (AAA)

Excellent